Karta informacyjna nr 23 – Stypendia Prezesa Rady Ministrów i ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Przyjmowanie wniosków i zgłoszeń o stypendia: Prezesa Rady Ministrów i ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.


Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022 oraz stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za osiągnięcia w roku szkolnym 2020/2021.

Karta informacyjna nr 23

Załącznik nr 1 – Wniosek o stypendium PRM na rok szkolny 2021/2022
Załącznik nr 2 – Wniosek o stypendium MEiN za osiągnięcia w roku szkolnym 2020/2021
Oświadczenie o zapoznaniu z treścią klauzuli informacyjnej – stypendium PRM
Oświadczenie o zapoznaniu z treścią klauzuli informacyjnej – stypendium MEiN