Arkusz monitorowania wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacji zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach wraz z harmonogramem.

Pobierz arkusz monitorowania

Harmonogram monitorowania wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacji zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach

 

Termin Działanie
Zgodnie z § 19b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551) Poinformowanie dyrektorów przedszkoli/ szkół o terminie i zakresie przeprowadzenia monitorowania, a także o sposobie rejestracji i logowania na platformie.
październik – listopad 2020 r. Wypełnianie ankiet on-line przez dyrektorów.
do 30 listopada 2020 r. Przekazanie kuratorom oświaty przez Ministerstwo Edukacji Narodowej arkusza zbiorczego do przygotowania zestawienia wyników monitorowania
na bieżąco Analiza ankiet on-line przez wizytatorów pod kątem poprawności wypełniania i ewentualny kontakt z przedszkolem/ szkołą w celu przekazania prośby o korektę w ankiecie.
luty-marzec 2021 r. Przygotowanie zestawienia wyników monitorowania
do 7 marca 2021 r. Przekazanie przez kuratorów oświaty wyników monitorowania do Ministerstwa Edukacji Narodowej.