informacja o nieodpłatnym przekazaniu składnika majątku ruchomego Kuratorium Oświaty w Katowicach

Treść ogłoszenia