Ogłoszenie o konkursie na dyrektora – Cieszyn


  • Zespołu Przedszkolnego nr 1 w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, ul. Michejdy 10.
  • Zespołu Przedszkolnego nr 2 w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, ul. Z. Kossak – Szatkowskiej 6.

Link do strony BIP