Wizytator do spraw: nadzoru nadzoru edukacji – Kuratorium Oświaty w Katowicach (73955) – nabór zakończony

Nabór na stanowisko: wizytatora do spraw nadzoru edukacji w Kuratorium Oświaty w Katowicach (ogłoszenie nr 73955).