Wizytator w Delegaturze w Sosnowcu (73260) – 2 etaty – Zakończone

Śląski Kurator Oświaty informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko wizytatora w Delegaturze w Sosnowcu Kuratorium Oświaty w Katowicach (ogłoszenie nr 73260) – nabór został zakończony bez wyboru kandydata.

Śląski Kurator Oświaty
mgr Urszula Bauer

Treść ogłoszenia