Zakończenie naboru na stanowisko: wizytatora w Delegaturze Rybnik Kuratorium Oświaty w Katowicach (ogłoszenie nr 98931 – 1 etat)

Wynik naboru 98931