Wzory sprawozdań z realizacji Programu Aktywna tablica za 2021r.

Materiały:

Dyrektor szkoły – sprawozdanie z realizacji Programu Aktywna tablica za 2021 r.
20220621​_Dyrektor​_szkoły​_-​_sprawozdanie​_z​_realizacji​_Programu​_Aktywna​_tablica​_za​_2021​_rok.docx 0.04MB

Minister – sprawozdanie z realizacji Programu Aktywna tablica za 2021 r.
20220621​_Minister​_-​_sprawozdanie​_z​_realizacji​_Programu​_Aktywna​_tablica​_za​_2021​_rok.docx 0.03MB

Organ prowadzący – sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji Programu za 2021 r.
20220621​_Organ​_prowadzący​_-​_sprawozdanie​_merytoryczne​_i​_finansowe​_z​_realizacji​_Programu​_za​_2021​_rok.xlsx 0.04MB

Organ prowadzący – sprawozdanie z realizacji Programu Aktywna tablica za 2021 r.
20220621​_Organ​_prowadzący​_-​_sprawozdanie​_z​_realizacji​_Programu​_Aktywna​_tablica​_za​_2021​_rok.docx 0.04MB

Wersje edytowalne sprawozdań należy wysłać e-mail: aktywnatablica@kuratorium.katowice.pl w temacie wpisać nazwę organu prowadzącego AT_2021

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wzory-sprawozdan-z-realizacji-programu-aktywna-tablica-za-2021-r