Ogłoszenie w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Kuratorium Oświaty


Szanowni Państwo,
Działając na podstawie § 21 ust. 1 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861):

 1. Od 8 maja 2021 r. wprowadzam ograniczenia w funkcjonowaniu Kuratorium Oświaty polegające na wykonywaniu zadań wyłączających bezpośrednią obsługę interesantów.
 2. Wizyty w sprawach wymagających osobistego stawienia się w Kuratorium Oświaty będą możliwe wyłącznie po uprzednim umówieniu wizyty. Uprzejmie przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki podczas wizyty w Kuratorium.
 3. We wszystkich sprawach prowadzonych przez Kuratorium Oświaty można kontaktować się z pracownikami wyłącznie telefonicznie i mailowo od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 (baza teleadresowa tutaj).
 4. Od 8 maja 2021 r. zawieszam dyżury pełnione przez pracowników we wtorki w godz. 15.30-17.00 w siedzibie Kuratorium Oświaty w Katowicach, ul. Powstańców 41a.
 5. Od 8 maja 2021 r. pracownicy Kuratorium pełnią dyżury telefoniczne w każdy wtorek w godz. 15.30-17.00:
  • w Katowicach, ul. Powstańców 41a pod nr tel. 32 606 30 35,
  • w Delegaturze w Bielsku-Białej pod nr tel. 33 822 87 58, +48 600 438 414,
  • w Delegaturze w Bytomiu pod nr tel. +48 789 129 923,
  • w Delegaturze w Częstochowie pod nr tel. 34 324 33 62, 34 378 23 61,
  • w Delegaturze w Gliwicach pod nr tel. 32 231 29 41,
  • w Delegaturze w Rybniku pod nr tel. 32 422 38 02,
  • w Delegaturze w Sosnowcu pod nr tel. 32 291 31 67, 32 266 60 40, 32 263 23 73.
 6. Korespondencję do Kuratorium Oświaty należy kierować pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP.
 7. Odwołuję ogłoszenie z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Kuratorium Oświaty polegających na wykonywaniu zadań wyłączających bezpośrednią obsługę interesantów.

Urszula Bauer
Śląski Kurator Oświaty

Katowice, dnia 7 maja 2021 r.