Karta nr 61 – zgłaszanie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

Zgłaszanie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym.


Karta informacyjna nr 61