Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę akcesoriów komputerowych na potrzeby Kuratorium Oświaty i jego Delegatur


Informacja o udzieleniu zamówienia

Wybór najkorzystniejszej oferty  

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 – Wzór umowy

Załącznik Nr 4 – Klauzula informacyjna

Załączniki

Załącznik Nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
Data: 2021-12-08, rozmiar: 18 KB
załącznik Nr 2 Formularz oferty
Data: 2021-12-08, rozmiar: 19 KB
Załącznik Nr 3 - umowa
Data: 2021-12-08, rozmiar: 17 KB
Załącznk nr 4-klauzula informacyjna
Data: 2021-12-08, rozmiar: 18 KB
Zapytanie ofertowe
Data: 2021-12-08, rozmiar: 19 KB