Informacje ogólne

Witamy Państwa na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Katowicach. W celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, prowadzona jest strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). Zapraszamy do zapoznania się z działalnością naszej instytucji.


Jeśli poszukiwana przez Państwa informacja publiczna nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, mogą ją Państwo uzyskać indywidualnie. W tym celu należy zgłosić wniosek o udostępnienie informacji publicznej »

  • drogą pocztową pod adres:
Kuratorium Oświaty w Katowicach
40-024 Katowice
ul. Powstańców 41a
  • lub pocztą elektroniczną:
e-mail: kancelaria@kuratorium.katowice.pl
  • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Kuratorium Oświaty w Katowicach – /y77uu54yfi/skrytkaESP. W celu przejścia na stronę EPUAP proszę kliknąć tutaj.
  • albo osobiście:
w delegaturze lub w kancelarii Kuratorium pod w/w adresem, w pokoju 6.10.

Szczegóły dotyczące udostępniania informacji publicznej oraz pomoc w korzystaniu z BIP znajdą Państwo w zakładce „Instrukcja korzystania z BIP”.