Kategoria: Ogłoszenia o konkursach na stanowisko dyrektora publicznej szkoły/placówki

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora: 1) Publicznego Przedszkola nr 6, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30 w Wodzisławiu Śląskim. 2) Szkoły Podstawowej nr 3, ul. 26 Marca 9 w Wodzisławiu Śląskim. 3) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4, ul. Górnicza 7 w Wodzisławiu Śląskim. 4) Zespołu Szkół nr 1, ul. świętego Wawrzyńca 11 w Wodzisławiu Śląskim.

https://bip.wodzislaw-slaski.pl/bipkod/016/002