Kategoria: Wypoczynek dzieci i młodzieży

Ogłoszenie o naborze członków komisji ds. oceny oraz podziału środków budżetowych na zadania publiczne zlecane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2023r. – ogłoszenie – formularz zgłoszeniowy

Ogłoszenie o naborze członków komisji ds. oceny oraz podziału środków budżetowych na zadania publiczne zlecane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2023r. – ogłoszenie – formularz zgłoszeniowy Załączniki Formularz zgłoszenia do Komisji Data: 2023-04-20, rozmiar: 8 KB ogłoszenie o naborze Data: 2023-04-20, rozmiar: 3 MB Pobierz wszystkie pliki

Otwarty konkurs na powierzenie (sfinansowanie) wykonania zadań publicznych w zakresie zorganizowania w 2023 roku letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z województwa śląskiego

Ogłoszenie na otwarty konkurs Wzór oferty Wytyczne Załącznik Nr 1 – wskazanie uczestników wypoczynku Załącznik Nr 2 – kalkulacja kosztów Załącznik Nr 3 – kadra Załącznik Nr 4 – klauzula informacyjna