Kategoria: Wyprawka szkolna

Prośba o złożenie Wniosków przez JST na realizację programu „Wyprawka szkolna”.

Załączniki Pismo do JST Data: 2019-08-02, rozmiar: 3 MB Informacja dotycząca realizacji Rządowego programu pomocy uczniom (1) Data: 2019-08-02, rozmiar: 16 KB Rozporządzenie Wyprawka szkolna Data: 2019-08-02, rozmiar: 124 KB Uchwała – Wyprawka szkolna Data: 2019-08-02, rozmiar: 38 KB Wniosek o dotację Data: 2019-08-02, rozmiar: 20 KB Tabela do Wniosku_ -załącznik Data: 2019-08-02, rozmiar: 53 […]

Wyprawka szkolna – korekta danych

Katowice, 21.08.2017 r. OA-LO.3146.2.4.2017 Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie śląskim Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że zgodnie z harmonogramem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”, Wojewoda Śląski jest zobowiązany zgłosić do Ministerstwa Edukacji Narodowej – ostateczną liczbę dzieci uprawnionych do objęcia programem. W związku z powyższym w przypadku zmiany […]