Kontakt

Kuratorium Oświaty w Katowicach

ul.   Powstańców 41a
kod   40-024 Katowice
NIP   954-22-46-601
Regon   006473113
Kancelaria
tel.   (32) 606-30-35
fax   (32) 606-30-36
e-mial   kancelaria@kuratorium.katowice.pl
Sekretariat Śląskiego Kuratora Oświaty
tel.   (32) 606-30-63
fax   (32) 606-30-64
Sekretariat Wicekuratora (ds. nadzoru edukacji)
tel.   (32) 606-30-40
fax   (32) 606-30-42
Sekretariat Wicekuratora (ds. organizacyjno-administracyjnych)
tel.   (32) 606-30-30
fax   (32) 606-30-28
Kontakt z mediami
e-mail:   sekretariat_re@kuratorium.katowice.pl
Wydział Organizacyjno-Administracyjny
ul.    Powstańców 41a
kod   40-024 Katowice
tel.   (32) 606-30-27
fax   (32) 606-30-28
Wydział Jakości Edukacji
ul.   Powstańców 41a
kod   40-024 Katowice
tel.   (32) 606-30-18
fax   (32) 606-30-12
e-mail   sekretariat_re@kuratorium.katowice.pl
Wydział Nadzoru Edukacji
ul.    Powstańców 41a
kod   40-024 Katowice
tel.   (32) 606-30-41
fax   (32) 606-30-42
e-mail   sekretariat_np@kuratorium.katowice.pl
Wydział Finansów i Kadr – Główny Księgowy
ul.    Powstańców 41a
kod   40-024 Katowice
tel.   (32) 606-30-66
fax

Inspektor Ochrony Danych

ul. Powstańców 41a
kod 40-024 Katowice
tel. (32) 606-30-37
e-mail iod@kuratorium.katowice.pl

Delegatura w Bielsku-Białej

ul.   Piastowska 44
kod   43 – 300 Bielsko-Biała
tel. (33) 8122645
(33) 8220423
(33) 8228758
fax (33) 822-81-75
e-mail bielsko@kuratorium.katowice.pl

Delegatura w Bytomiu

ul.  Antoniego Józefczaka 39
kod  41-902 Bytom
tel. (32) 605 81 60
e-mail  bytom@kuratorium.katowice.pl

Delegatura w Częstochowie

ul.   Sobieskiego 7
kod   42 – 200 Częstochowa
centrala   (34) 378-20-00
tel.   (34) 378-23-61, 324-33-62
fax   (34) 324-54-71
e-mail   czestochowa@kuratorium.katowice.pl

Delegatura w Gliwicach

ul.   Warszawska 35
kod   44-102 Gliwice
tel.   (32) 231-29-41
fax   (32) 231-29-41
e-mail   gliwice@kuratorium.katowice.pl

 

Delegatura w Rybniku

ul.   3-go Maja 27
kod   44-200 Rybnik
tel.   (32) 422-38-02
fax   (32) 422-38-02
e-mail   rybnik@kuratorium.katowice.pl

 

Delegatura w Sosnowcu

ul.   Krzywa 2
kod   41-200 Sosnowiec
tel.   (32) 265-51-30
fax   (32) 266-60-40
e-mail   sosnowiec@kuratorium.katowice.pl