Kontakt

Przesyłki pocztowe adresowane imiennie do pracowników Kuratorium Oświaty w Katowicach powinny zawierać informację o zajmowanym stanowisku służbowym lub nazwę instytucji. W przypadku braku takiej informacji przesyłki będą zwracane operatorowi pocztowemu.

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję, jeżeli zawiera ona imię, nazwisko i adres nadawcy oraz przedmiot sprawy, której dotyczy.

Na korespondencję niespełniającą powyższych wymogów urząd nie udziela odpowiedzi.

Kuratorium Oświaty w Katowicach

ul.   Powstańców 41a
kod   40-024 Katowice
NIP   954-22-46-601
Regon   006473113
Kancelaria
tel.   (32) 606-30-35
fax   (32) 606-30-36
e-mail:   kancelaria@kuratorium.katowice.pl
Sekretariat Śląskiego Kuratora Oświaty
tel.   (32) 606-30-63
Sekretariat Wicekuratora (ds. nadzoru pedagogicznego)
tel.   (32) 606-30-40
Sekretariat Wicekuratora (ds. oświatowo-organizacyjnych)
tel.   (32) 606-30-30
Wydział Rozwoju Edukacji
tel.   (32) 606-30-10
Zespół Informacyjno-Prasowy
tel.   (32) 606-30-45
kom.   606-422-243
e-mail:   prasowy@kuratorium.katowice.pl
Wydział Organizacyjno-Administracyjny
ul.    Powstańców 41a
kod   40-024 Katowice
tel.   (32) 606-30-27
Wydział Strategii
ul.   Powstańców 41a
kod   40-024 Katowice
tel.   (32) 606-30-18
Wydział Nadzoru Pedagogicznego
ul.    Powstańców 41a
kod   40-024 Katowice
tel.   (32) 606-30-41
Wydział Finansów i Kadr – Główny Księgowy
ul.    Powstańców 41a
kod   40-024 Katowice
tel.   (32) 606-30-66

Inspektor Ochrony Danych

ul. Powstańców 41a
kod 40-024 Katowice
tel. (32) 606-30-37
e-mail iod@kuratorium.katowice.pl

Delegatura w Bielsku-Białej

ul.   Piastowska 44
kod   43 – 300 Bielsko-Biała
tel. (33) 445-01-83
e-mail bielsko@kuratorium.katowice.pl

Delegatura w Bytomiu

ul.  Antoniego Józefczaka 39
kod  41-902 Bytom
tel. (32) 605-81-60
e-mail  bytom@kuratorium.katowice.pl

Delegatura w Częstochowie

ul.   Sobieskiego 7
kod   42 – 200 Częstochowa
tel.   (34) 324-33-62
e-mail   czestochowa@kuratorium.katowice.pl

Delegatura w Gliwicach

ul.   Warszawska 35
kod  44-102 Gliwice
tel. (32) 605-81-41
fax  (32) 605-81-55
e-mail  gliwice@kuratorium.katowice.pl

 

Delegatura w Rybniku

ul.   3-go Maja 27
kod   44-200 Rybnik
tel/fax   (32) 605-81-20
e-mail   rybnik@kuratorium.katowice.pl

 

Delegatura w Sosnowcu

ul.   Krzywa 2
kod   41-200 Sosnowiec
tel.   (32) 605-81-04; (32) 605-81-05
e-mail   sosnowiec@kuratorium.katowice.pl