Kategoria: Informacje dla klienta

Ogłoszenie w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Kuratorium Oświaty

Szanowni Państwo, Działając na podstawie § 21 ust. 1 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861): Od 8 maja 2021 r. wprowadzam ograniczenia w funkcjonowaniu Kuratorium Oświaty polegające na wykonywaniu […]