Kategoria: Informacje dla klienta

Informacja o prawidłowym adresowaniu przesyłek pocztowych kierowanych do Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Informacja o prawidłowym adresowaniu przesyłek pocztowych kierowanych do Kuratorium Oświaty w Katowicach. Przesyłki pocztowe adresowane imiennie do pracowników Kuratorium Oświaty w Katowicach powinny zawierać informację o zajmowanym stanowisku służbowym lub nazwę instytucji. W przypadku braku takiej informacji przesyłki będą zwracane operatorowi pocztowemu.

Książka teleadresowa

Załączniki Delegatura w Bielsku-Białej_kwiecień2024 Data: 2024-04-18, rozmiar: 593 KB Delegatura w Bytomiu_kwiecień2024 Data: 2024-04-18, rozmiar: 586 KB Delegatura w Częstochowie_kwiecień2024 Data: 2024-04-18, rozmiar: 588 KB Delegatura w Gliwicach_kwiecień2024 Data: 2024-04-18, rozmiar: 589 KB Delegatura w Sosnowcu_kwiecień2024 Data: 2024-04-18, rozmiar: 658 KB Delegatura w Rybniku_kwiecień2024 Data: 2024-04-18, rozmiar: 591 KB Wydział Nadzoru Edukacji_kwiecień2024 Data: 2024-04-18, rozmiar: […]