Kategoria: Informacje dla klienta

Informacja o prawidłowym adresowaniu przesyłek pocztowych kierowanych do Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Informacja o prawidłowym adresowaniu przesyłek pocztowych kierowanych do Kuratorium Oświaty w Katowicach. Przesyłki pocztowe adresowane imiennie do pracowników Kuratorium Oświaty w Katowicach powinny zawierać informację o zajmowanym stanowisku służbowym lub nazwę instytucji. W przypadku braku takiej informacji przesyłki będą zwracane operatorowi pocztowemu.

Książka teleadresowa

Załączniki Wydział Nadzoru Edukacji_luty2024 Data: 2024-02-15, rozmiar: 562 KB Wydział Finansów i Kadr_luty2024 Data: 2024-02-15, rozmiar: 564 KB Wydział Jakości Edukacji_luty2024 Data: 2024-02-15, rozmiar: 626 KB Wydział Organizacyjno-Administracyjny_ luty2024 Data: 2024-02-15, rozmiar: 611 KB Delegatura w Bielsku-Białej_luty2024.docx Data: 2024-02-15, rozmiar: 589 KB Delegatura w Bytomiu_ luty2024 Data: 2024-02-15, rozmiar: 564 KB Delegatura w Częstochowie_ luty2024 […]