Wysokości opłaty wnoszonej w 2023 roku przez placówki doskonalenia nauczycieli, ubiegające się o przyznanie akredytacji

Zarządzenie  OA-OR.110.1.15.2022 Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej w 2023 roku przez placówki doskonalenia nauczycieli, ubiegające się o przyznanie akredytacji

Wysokość opłaty akredytacyjnej PDN_2023