Kategoria: Status prawny

Zadania Śląskiego Kuratora Oświaty

Śląski Kurator Oświaty, w imieniu Wojewody, wykonuje na obszarze województwa śląskiego zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w Prawie oświatowym, a także realizuje zadania wynikające z Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz przepisów odrębnych.
(więcej…)