Kategoria: Ogłoszenia inne

Informacja o nieodpłatnym przekazaniu lub darowiźnie składników rzeczowego majątku ruchomego Kuratorium Oświaty w Katowicach – sprzęt gospodarstwa domowego

Załączniki ogłoszenie – nieodpłatne przekazanie lub darowizna Data: 2024-04-18, rozmiar: 1 MB Załącznik nr 1 (5) Data: 2024-04-18, rozmiar: 903 KB Załącznik nr 2 – Wniosek – nieodpłatne przekazanie Data: 2024-04-18, rozmiar: 18 KB Załącznik nr 3 – Wniosek – darowizna Data: 2024-04-18, rozmiar: 18 KB Załącznik nr 4 – klauzula informacyna Data: 2024-04-18, rozmiar: […]

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w woj. śląskim.