Kategoria: Ogłoszenia inne

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2021/2022.

Wykaz zawodów organizowanych przez kuratora i inne podmioty 2021_2022 Zał nr 1 Wykaz zawodów ŚlKO rok szk 2021_2022 Zał nr 2 Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe Zał nr 3 zawody kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień Zał nr 4 Olimpiady SP

Ogłoszenia Ministra Edukacji i Nauki o konkursie na 4 stanowiska nauczycieli w Szkołach Europejskich

Minister Edukacji i Nauki ogłasza konkurs na stanowisko nauczyciela: informatyki i matematyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej Bruksela I (1 etat) [Prowadzenie zajęć z informatyki i matematyki, w języku angielskim, w klasach 1–7 szkoły średniej (uczniowie w wieku od 11 do 18 lat), według programów nauczania obowiązujących w Szkołach Europejskich] geografii w szkole średniej […]

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły – rok szkolny 2020/2021

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2020/2021.