Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Kuratorium Oświaty w Katowicach

Ogłoszenie o przetargu publicznym – sprzedaż samochodu

 

załącznik nr 1 – Wzór oferty

załącznik nr 2 – Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem samochodu

załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna sprzedaż samochodu

załącznik nr 4 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody