Kategoria: Postępowania zgodne z ustawą Pzp

Usunięcie luźnych fragmentów elewacji w budynku Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 44

(więcej…)

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu
Data: 2022-11-16, rozmiar: 118 KB
Identyfikator postepowania
Data: 2022-11-16, rozmiar: 254 KB
Specyfikacja warunkow zamowienia
Data: 2022-11-16, rozmiar: 589 KB
zał.1 - Przedmiar robót
Data: 2022-11-16, rozmiar: 102 KB
zał.2 - Specyf. techniczna wyk. i odb. robót
Data: 2022-11-16, rozmiar: 269 KB
zał.3 - Opis przedmiotu zamówienia
Data: 2022-11-16, rozmiar: 215 KB
zał.4 - Formularz ofertowy
Data: 2022-11-16, rozmiar: 60 KB
zał.5 - Osw o wykluczeniu Wykonawca
Data: 2022-11-16, rozmiar: 47 KB
zał.6 - Osw o wykluczeniu - inny podmiot
Data: 2022-11-16, rozmiar: 45 KB
zał.7 - Osw o spelnieniu warunkow Wykonawcy
Data: 2022-11-16, rozmiar: 37 KB
zał.8 - Osw o spelnieniu warunkow - inny podmiot
Data: 2022-11-16, rozmiar: 35 KB
zał.9 - Wykaz robót budowlanych
Data: 2022-11-16, rozmiar: 38 KB
zał.10- Wykaz osób
Data: 2022-11-16, rozmiar: 36 KB
zał.11 - Wzor umowy
Data: 2022-11-16, rozmiar: 668 KB

Usunięcie luźnych fragmentów elewacji w budynku Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 44

(więcej…)

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu
Data: 2022-10-26, rozmiar: 118 KB
Identyfikator postepowania
Data: 2022-10-26, rozmiar: 254 KB
Specyfikacja warunkow zamowienia
Data: 2022-10-26, rozmiar: 13 MB
zał.1 - Przedmiar robót
Data: 2022-10-26, rozmiar: 102 KB
zał.2 - Specyf. techniczna wyk. i odb. robót
Data: 2022-10-26, rozmiar: 269 KB
zał.3 - Opis przedmiotu zamówienia
Data: 2022-10-26, rozmiar: 215 KB
zał.4 - Formularz ofertowy
Data: 2022-10-26, rozmiar: 60 KB
zał.5 - Osw o wykluczeniu Wykonawca
Data: 2022-10-26, rozmiar: 47 KB
zał.6 - Osw o wykluczeniu - inny podmiot
Data: 2022-10-26, rozmiar: 45 KB
zał.7 - Osw o spelnieniu warunkow Wykonawcy
Data: 2022-10-26, rozmiar: 37 KB
zał.8 - Osw o spelnieniu warunkow - inny podmiot
Data: 2022-10-26, rozmiar: 35 KB
zał.9 - Wykaz robót budowlanych
Data: 2022-10-26, rozmiar: 38 KB
zał.10- Wykaz osób
Data: 2022-10-26, rozmiar: 36 KB
zał.11 - Wzor umowy
Data: 2022-10-26, rozmiar: 668 KB

Dostawa sprzętu komputerowego dla Kuratorium Oświaty w Katowicach i jego Delegatur

(więcej…)

Załączniki

Ogloszenie o zamowieniu
Data: 2021-07-22, rozmiar: 108 KB
Specyfikacja warunkow zam
Data: 2021-07-22, rozmiar: 558 KB
zał. 1.1. - Opis przed. zam. cz. zam. I
Data: 2021-07-22, rozmiar: 27 KB
zał. 1.2. - Opis przed. zam. cz. zam. II
Data: 2021-07-22, rozmiar: 31 KB
zał.2 - Formularz ofertowy
Data: 2021-07-22, rozmiar: 64 KB
zał.3 - Oświadczenie o wykluczeniu Wykonawca
Data: 2021-07-22, rozmiar: 41 KB
zał.4 - Oświadczenie o aktualnosci
Data: 2021-07-22, rozmiar: 38 KB
zał.5 - ogolne warunki umowy
Data: 2021-07-22, rozmiar: 377 KB
Identyfikator postepowania
Data: 2021-07-22, rozmiar: 253 KB