Ochrona fizyczna oraz monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego w budynku Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej i w Sosnowcu


 Link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-08b13d99-7a11-11ee-a60c-9ec5599dddc1