Kierownictwo

Śląski Kurator Oświaty

mgr Aleksandra Dyla – chorzowianka, absolwentka filologii romańskiej Uniwersytetu Śląskiego w  Katowicach. Biegle włada trzema językami obcymi: francuskim, włoskim oraz angielskim. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w zakresie zarządzania placówką oświatową oraz w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie  kierunek “Administracja, Prawo, Zarządzanie i Organizacja”. Od prawie trzydziestu lat związana z edukacją. Swoją pracę zawodową rozpoczęła jako nauczycielka języków obcych w  szkołach średnich i wyższych, a także koordynator unijnych programów wymiany uczniów w ramach Socrates Comenius i Longlife Learning Programme. Od 2007 roku pracownik Kuratorium Oświaty w  Katowicach, między innymi na stanowiskach wizytatora ds. nadzoru pedagogicznego, zastępcy dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach, zastępcy rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli przy Wojewodzie Śląskim oraz zastępcy przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Śląskim. Delegatka Ministra Edukacji Narodowej w 2016 r. do reprezentowania Polski w II etapie konkursu Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich w Brukseli. W okresie od 16 stycznia 2024 r. do 6 marca 2024 r. pełniła obowiązki Śląskiego Kuratora Oświaty.

 

Wicekurator Oświaty

dr hab. Tomasz Huk, prof. UŚ – profesor Uniwersytetu Śląskiego, prowadzi badania dotyczące: wykorzystania mediów cyfrowych w wychowaniu szkolnym i pozaszkolnym, nowoczesnych metod nauczania, przekazów medialnych przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i ludzi dorosłych, negatywnych i pozytywnych skutków wykorzystania mediów, korzyści osiąganych przez człowieka w związku z użytkowanymi mediami online i offline, metody harcerskiej. Od 2008 roku jest rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji Narodowej do spraw podręczników. Ponadto współredaguje międzynarodowe czasopismo The New Educational Review. Był uczestnikiem stażów naukowych w Kolonii (Niemcy) oraz Mombasie (Kenia). Jest autorem 4 monografii naukowych, 6 książek opublikowanych pod redakcją oraz ponad  pięćdziesięciu  artykułów naukowych. Przez 22 lata był nauczycielem, a przez ponad pięć lat pełnił funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach. Działalność wychowawczą i społeczną realizuje jako instruktor Związku Harcerstwa Polskiego oraz ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 

Wicekurator Oświaty

mgr Elżbieta Modrzewska – mgr filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego, studentka studiów podyplomowych MBA  – Akademii WSB oraz  EY Academy of Business,  absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Ewaluacji dydaktycznej i egzaminowania  na Uniwersytecie Gdańskim oraz  Zarządzania w Oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania. Ukończyła seminarium doktorskie z zakresu Zarządzania Jakością w Akademii WSB. Od 35 lat związana z edukacją, przez pierwsze lata jako nauczycielka języka polskiego  w Zespole Szkół  Technicznych w Katowicach, kolejno jako doradca ds. pomiaru dydaktycznego, a następnie konsultant w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym „WOM” w Katowicach. Od 1998 r. przez 18 lat współtworzyła i rozwijała system egzaminów zewnętrznych jako Kierownik Pracowni, a następnie Kierownik Wydziału Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  w  Jaworznie oraz ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie e-oceniania. Projekty edukacyjne dla szkolnictwa zawodowego, m.in Śląskie. Zawodowcy,  Szkoła Przyszłości VR oraz Automotive StrefAcademy, realizowała również, będąc Dyrektorem Działu Rozwoju Rynku  Pracy  Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, za główny cel przyjmując, dostosowanie kształcenia branżowego do potrzeb rynku pracy. Posiada  bogate doświadczenie  w szkoleniu egzaminatorów, a także  nauczycieli i dyrektorów szkół oraz koordynowaniu projektami, finansowanymi ze środków UE. Współpracowała z dwoma gminami w budowaniu strategii rozwoju oświaty. Jako trener i wykładowca jest także autorem wielu artykułów i programów szkoleniowych z zakresu pomiaru dydaktycznego, oceniania i egzaminowania, rozwoju kompetencji kluczowych,  edukacji włączającej, zarządzania placówką oświatową oraz neuroedukacji. Za wkład w rozwój systemu egzaminów zewnętrznych w Polsce otrzymała w 2010 roku Medal Komisji Edukacji Narodowej, a za wdrożenie systemu e-oceniania do egzaminów zewnętrznych w 2015 r. Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.