Kierownictwo

p.o. Śląskiego Kuratora Oświaty

mgr Aleksandra Dyla – chorzowianka, absolwentka filologii romańskiej Uniwersytetu Śląskiego w  Katowicach. Biegle włada trzema językami obcymi: francuskim, włoskim oraz angielskim. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w zakresie zarządzania placówką oświatową oraz w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie  kierunek “Administracja, Prawo, Zarządzanie i Organizacja”. Od prawie trzydziestu lat związana z edukacją. Swoją pracę zawodową rozpoczęła jako nauczycielka języków obcych w  szkołach średnich i wyższych, a także koordynator unijnych programów wymiany uczniów w ramach Socrates Comenius i Longlife Learning Programme. Od 2007 roku pracownik Kuratorium Oświaty w  Katowicach, między innymi na stanowiskach wizytatora ds. nadzoru pedagogicznego, zastępcy dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach, zastępcy rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli przy Wojewodzie Śląskim oraz zastępcy przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Śląskim. Delegatka Ministra Edukacji Narodowej w 2016 r. do reprezentowania Polski w II etapie konkursu Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich w Brukseli.

 

 

 

Wicekurator Oświaty

mgr Dariusz Domański – absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Wieloletni nauczyciel historii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Miarki w Żorach. Radny czterech kadencji Rady Miasta Żory od 2002 r. W kadencjach 2006 – 2010 i 2010-2014 wiceprzewodniczący Rady Miasta. Pracę nauczyciela rozpoczął w Szkole Podstawowej nr 13 w Żorach. Pomysłodawca i współtwórca
Pomnika Żołnierzy Wyklętych w Żorach. Współzałożyciel Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach. Propagator idei hospicyjnej i wolontariatu oraz programu „Pola Nadziei”.

 

 

 

 

Wicekurator Oświaty

mgr Jacek Szczotka – absolwent Wydziału Techniki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracę rozpoczął jako nauczyciel techniki, fizyki i chemii w Szkole Podstawowej w Kiczorze (gmina Rajcza), pełnił również obowiązki dyrektora tej szkoły. Edukator programu „NOWA SZKOŁA”, prowadził warsztaty dla rad pedagogicznych, szkolenia w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, a także zajęcia na studiach podyplomowych oraz kursach z zakresu zarządzania oświatą. Był działaczem międzyzakładowej oraz regionalnej organizacji związkowej, za pracę związkową i szczególne zasługi dla oświaty został odznaczony Srebrną Odznaką Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Od 25 lat jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Od listopada 1999 roku pracuje w Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegaturze w Bielsku-Białej jako wizytator, w grudniu 2003 roku został awansowany na stanowisko starszego wizytatora. Z dniem 1 września 2007 roku został powołany na stanowisko dyrektora tej Delegatury, które zajmował do 20 września 2008 roku. Zainteresowania: podróże, wędrówki górskie, a w wolnych chwilach ciekawa książka oraz muzyka.