Kierownictwo

Śląski Kurator Oświaty

mgr Urszula Bauer jest absolwentką filologii polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie.
Pierwsze doświadczenia w zawodzie nauczyciela języka polskiego zdobywała w Szkole Podstawowej nr 11 w Będzinie. W latach 1989-1999 pracowała w Szkole Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Myszkowie, a następnie, do roku 2007, w Gimnazjum nr 1 w Myszkowie.
Przez dziewięć lat, od 2007 roku, pracowała w częstochowskiej delegaturze Kuratorium Oświaty w Katowicach. W latach 2007-2008 pełniła funkcję dyrektora tej placówki. Wiele lat była wiceprzewodniczącą NSZZ “Solidarność” nauczycieli myszkowskich szkół. Jest miłośniczką muzyki jazzowej i literatury biograficznej.

 

 

Wicekurator Oświaty

mgr Dariusz Domański – absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Wieloletni nauczyciel historii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Miarki w Żorach. Radny czterech kadencji Rady Miasta Żory od 2002 r. W kadencjach 2006 – 2010 i 2010-2014 wiceprzewodniczący Rady Miasta. Pracę nauczyciela rozpoczął w Szkole Podstawowej nr 13 w Żorach. Pomysłodawca i współtwórca
Pomnika Żołnierzy Wyklętych w Żorach. Współzałożyciel Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach. Propagator idei hospicyjnej i wolontariatu oraz programu „Pola Nadziei”.

 

 

 

 

Wicekurator Oświaty

mgr Jacek Szczotka – absolwent Wydziału Techniki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracę rozpoczął jako nauczyciel techniki, fizyki i chemii w Szkole Podstawowej w Kiczorze (gmina Rajcza), pełnił również obowiązki dyrektora tej szkoły. Edukator programu „NOWA SZKOŁA”, prowadził warsztaty dla rad pedagogicznych, szkolenia w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, a także zajęcia na studiach podyplomowych oraz kursach z zakresu zarządzania oświatą. Był działaczem międzyzakładowej oraz regionalnej organizacji związkowej, za pracę związkową i szczególne zasługi dla oświaty został odznaczony Srebrną Odznaką Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Od 25 lat jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Od listopada 1999 roku pracuje w Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegaturze w Bielsku-Białej jako wizytator, w grudniu 2003 roku został awansowany na stanowisko starszego wizytatora. Z dniem 1 września 2007 roku został powołany na stanowisko dyrektora tej Delegatury, które zajmował do 20 września 2008 roku. Zainteresowania: podróże, wędrówki górskie, a w wolnych chwilach ciekawa książka oraz muzyka.