Kategoria: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Nabór wniosków w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” na lata 2021 – 2025” – edycja 2023

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Śląskim dnia 17 września 2021 r. prowadzi kolejny nabór wniosków zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” (Dz. U. […]

Wykaz placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół i bibliotek pedagogicznych zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” –– edycja 2022

Wykaz placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół i bibliotek pedagogicznych zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” został zamieszony na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach: Plik do pobrania na stronie: kliknij […]

Nabór wniosków do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” na lata 2021 – 2025” – edycja 2022

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki zostały zamieszczone nowe formularze wniosków dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół oraz bibliotek pedagogicznych składanych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2022 – 2025”.