Kategoria: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Informacja dotycząca sporządzenia sprawozdania z realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa za 2018 r.

Kuratorium Oświaty w Katowicach uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej zostały zamieszczone skorygowane formularze sprawozdań z realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  za 2018r. Sprawozdania należy przygotować w oparciu o nowy formularz. Przypominam, że organy prowadzące przekazują wojewodzie sprawozdanie do 15 stycznia 2019 r. Poniżej link do strony, na której zostały zamieszczone […]