Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025


https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-20-na-lata-20212025-zostal-przyjety-przez-rade-ministrow