Kategoria: Darmowe podręczniki

Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 roku – rozliczenie

Kuratorium Oświaty w Katowicach przypomina o obowiązku rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2023 roku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w terminie do dnia 31 stycznia 2024 roku – zgodnie z postanowieniami art. 60 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października  2017 r. Zgodnie z zapisem […]

Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 roku – aktualizacja.

OA-PO.3146.5.50.2023                                                                   Katowice, dn. 28.08.2023 r.   Szanowni Państwo Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa śląskiego   Kuratorium Oświaty w Katowicach przypomina o sporządzeniu aktualizacji wniosków o udzielenie dotacji wynikającej ze zmiany prognozowanej liczby uczniów w danych klasach lub zmiany wyników postępowania rekrutacyjnego do szkół zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań […]

Gospodarowanie środkami finansowymi z dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Ministerstwo Edukacji i Nauki pismem DKOPP-WP.3132.16.2023.AMA z dnia 5 lipca 2023 r. zwróciło się do Kuratorium Oświaty w Katowicach z prośbą o zwrócenie uwagi na niepokojące informacje dotyczące gospodarowania środkami finansowymi z dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz wykorzystania do użytku szkolnego zakupionych z tych środków podręczników, materiałów edukacyjnych. Nauczyciele bibliotekarze ze szkół […]

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r.

W związku z wejściem w życie dn. 19 maja 2023 r. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 maja 2023 r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 950), Kuratorium Oświaty w Katowicach przekazuje aktualne informacje ws. składania […]

Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 roku

  Załączniki Pismo OA-PO.3146.5.14.2023 (1) Data: 2023-04-21, rozmiar: 271 KB tabela-2023-wskazniki-niepelnosprawni Data: 2023-04-21, rozmiar: 20 KB Załącznik_4 (wzór) 2023 Data: 2023-04-21, rozmiar: 22 KB Załącznik_5 (wzór) 2023 Data: 2023-04-21, rozmiar: 120 KB Klasyfikacja budżetowa Data: 2023-04-24, rozmiar: 11 KB Pobierz wszystkie pliki

Rozliczenie dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Załączniki Pismo JST rozliczenie dotacji 2021 Data: 2021-12-17, rozmiar: 365 KB Załącznik _nr_8_2021 Data: 2021-12-17, rozmiar: 245 KB Załącznik _nr_9_2021 (1) Data: 2021-12-17, rozmiar: 246 KB Załącznik 1 Informacja dodatkowa do rozliczenia 2021 (1) Data: 2021-12-17, rozmiar: 36 KB Załącznik 2 Informacja o liczbie szkół 2021 (1) Data: 2021-12-17, rozmiar: 33 KB Pobierz wszystkie pliki