Kategoria: Darmowe podręczniki

Pismo MEN w sprawie dotacji na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r.

Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej nr DPPI-WPPiP.4083.61.2019.I z dnia 7 czerwca 2019 r.  w sprawie łącznej kwoty środków budżetu państwa przeznaczonych na sfinansowanie wyposażenia szkół podstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w  zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Pismo MEN

Rozliczenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Rozliczenie dotacji Załączniki Załącznik 1 Informacja dodatkowa do rozliczenia Data: 2018-12-18, rozmiar: 16 KB Załącznik 2 Informacja o liczbie szkół 2018 Data: 2018-12-18, rozmiar: 14 KB zalacznik-nr-8 Data: 2018-12-18, rozmiar: 249 KB zalacznik-nr- 9 Data: 2018-12-18, rozmiar: 251 KB Pobierz wszystkie pliki

Rozliczenie dotacji podręcznikowej

Informacja w sprawie rozliczenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Kuratorium Oświaty w Katowicach przypomina o obowiązku rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2017 roku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku – zgodnie z postanowieniami art. 22af ust. 10 […]