Kategoria: Darmowe podręczniki

Rozliczenie dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Załączniki Pismo JST rozliczenie dotacji 2021 Data: 2021-12-17, rozmiar: 365 KB Załącznik _nr_8_2021 Data: 2021-12-17, rozmiar: 245 KB Załącznik _nr_9_2021 (1) Data: 2021-12-17, rozmiar: 246 KB Załącznik 1 Informacja dodatkowa do rozliczenia 2021 (1) Data: 2021-12-17, rozmiar: 36 KB Załącznik 2 Informacja o liczbie szkół 2021 (1) Data: 2021-12-17, rozmiar: 33 KB Pobierz wszystkie pliki

Informacja w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne

29 czerwca 2020 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (Dz. U. z 2020 r, poz. 1137). Szczegółowe informacje na stronie: www.gov.pl      

Pismo MEN w sprawie dotacji na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r.

Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej nr DPPI-WPPiP.4083.61.2019.I z dnia 7 czerwca 2019 r.  w sprawie łącznej kwoty środków budżetu państwa przeznaczonych na sfinansowanie wyposażenia szkół podstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w  zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Pismo MEN