Kategoria: Darmowe podręczniki

Rozliczenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Rozliczenie dotacji Załączniki Załącznik 1 Informacja dodatkowa do rozliczenia Data: 2018-12-18, rozmiar: 16 KB Załącznik 2 Informacja o liczbie szkół 2018 Data: 2018-12-18, rozmiar: 14 KB zalacznik-nr-8 Data: 2018-12-18, rozmiar: 249 KB zalacznik-nr- 9 Data: 2018-12-18, rozmiar: 251 KB Pobierz wszystkie pliki

Rozliczenie dotacji podręcznikowej

Informacja w sprawie rozliczenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Kuratorium Oświaty w Katowicach przypomina o obowiązku rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2017 roku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku – zgodnie z postanowieniami art. 22af ust. 10 […]

Dotacja podręcznikowa

31 marca 2017 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 16 marca 2017 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 691).