Kategoria: Karty informacyjne o sposobie załatwiania spraw

Karta nr 1 – kurs na kierownika wypoczynku lub na wychowawcę wypoczynku

Wydanie zgody na zorganizowanie kursu na kierownika wypoczynku lub kursu na wychowawcę wypoczynku. Załączniki karta-informacyjna nr 1 Data: 2023-09-19, rozmiar: 21 KB Zał.nr 1-wzor-wniosku-o-wyrazenie-zgody Data: 2023-09-19, rozmiar: 67 KB zał.nr 2 wzór-harmonogramu zajęć Data: 2022-11-14, rozmiar: 41 KB zał. nr 3 wzór informacji o liczbie wydanych zaświadczen Data: 2022-11-14, rozmiar: 31 KB zał. nr 4 […]

Karta nr 6 – złożenie wniosku o ocenę pracy dyrektora

Złożenie wniosku o ocenę pracy dyrektora przedszkola, szkoły, placówki, placówki doskonalenia nauczycieli; nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora przedszkola, szkoły, placówki, placówki doskonalenia nauczycieli; nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora przedszkola, szkoły, placówki, placówki doskonalenia nauczycieli przez okres co najmniej 6 miesięcy. Załączniki karta- informacyjna-nr-6-zlozenie-wniosku-o-ocene-pracy-dyrektora Data: 2024-07-09, rozmiar: 49 KB wzor-nr-1_- wniosek-o-dokonanie-oceny-pracy-dyrektora Data: 2024-07-09, […]

Karta nr 8 – plan sieci szkół ponadpodstawowych

wydawanie opinii o zgodności planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w podmiotach i jednostkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. b, realizację […]