Kategoria: Karty informacyjne o sposobie załatwiania spraw

Karta nr 6 – złożenie wniosku o ocenę pracy dyrektora (od 1 września 2019 r.)

Złożenie wniosku o ocenę pracy dyrektora przedszkola, szkoły, placówki, placówki doskonalenia nauczycieli; nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora przedszkola, szkoły, placówki, placówki doskonalenia nauczycieli; nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora przedszkola, szkoły, placówki, placówki doskonalenia nauczycieli przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Karta nr 8 – plan sieci szkół ponadpodstawowych

wydawanie opinii o zgodności planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w podmiotach i jednostkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. b, realizację […]