Kategoria: Karty informacyjne o sposobie załatwiania spraw

Karta nr 18

wydanie opinii w sprawie przekazania osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej prowadzenie szkoły liczącej nie więcej niż 70 uczniów

Karta nr 22 – wydawanie opinii o spełnianiu przez szkoły niepubliczne wymagań określonych w art. 14 ust. 3

Karta nr 22 wydawanie opinii o spełnianiu przez szkoły niepubliczne wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), ubiegających się o wpisanie do ewidencji lub z zamiarem wprowadzenia zmian danych w zgłoszeniu powstałych po wpisie do ewidencji, np. […]

Karta informacyjna nr 23 Stypendia Prezesa Rady Ministrów i ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Karta informacyjna nr 23 – przyjmowanie wniosków i zgłoszeń o stypendia: Prezesa Rady Ministrów i ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Załączniki Karta informacyjna_23_styp_prm_mein Data: 2023-06-20, rozmiar: 85 KB zalacznik nr-1-wniosek_stypendium-prm-na-rok-szk_2023_24 Data: 2023-06-20, rozmiar: 38 KB zalacznik nr-2_wniosek_stypendium_mein_2022_2023 Data: 2023-06-20, rozmiar: 25 KB zalacznik nr-3-rodo-klauzula-informacyjna-_styp_prm Data: 2023-06-20, rozmiar: 53 KB zalacznik-nr-4-rodo-klauzula-informacyjna_styp_mein Data: 2023-06-20, rozmiar: 52 […]

Karta informacyjna nr 24 ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora przedszkola/szkoły/placówki /placówki doskonalenia nauczycieli;

KARTA INFORMACYJNA Nr 24_Rodzaj sprawy: ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora przedszkola/szkoły/placówki /placówki doskonalenia nauczycieli; nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora przedszkola, szkoły, placówki, placówki doskonalenia nauczycieli; nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora przedszkola, szkoły, placówki, placówki doskonalenia nauczycieli przez okres co najmniej 6 miesięcy Załączniki karta -informacyjna_-nr_24-1-1 Data: 2023-06-14, rozmiar: 68 KB

Karta nr 30 – obowiązek przekazania przez komisję rekrutacyjną informacji o wolnych miejscach w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, innej publicznej formie wychowania przedszkolnego, w celu jej udostępnienia na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Karta nr 30 – obowiązek przekazania przez komisję rekrutacyjną informacji o wolnych miejscach w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, innej publicznej formie wychowania przedszkolnego, w celu jej udostępnienia na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach.