Kategoria: Karty informacyjne o sposobie załatwiania spraw

Karta nr 46 – wskazanie poradni, w której działa zespół wydający orzeczenia i opinie

Wskazanie przez Śląskiego Kuratora Oświaty poradni jako placówki, w której działać będzie zespół wydający orzeczenia i opinie dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem, w tym zespołem Aspergera. Aktualizacja: 2024.06.11   Załączniki Karta nr 46 Data: 2024-06-11, rozmiar: 39 KB