Kategoria: Karty informacyjne o sposobie załatwiania spraw

Karta informacyjna nr 66 – wydawanie opinii o spełnianiu przez niepubliczne placówki warunków określonych w art.168 ust.7a ustawy Prawo oświatowe.

Załączniki Zał. 2 Wzór wniosku o wprowadzenie zmian w zgłoszeniu Data: 2023-10-17, rozmiar: 89 KB Zał. 1 Wzór wniosku związku z zamiarem założenia i prowadzenia niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego,niepublicznego centrum kształcenia zawodowego, branżowego centrum umiejętności Data: 2023-10-17, rozmiar: 79 KB Karta informacyjna nr 66 Data: 2023-10-17, rozmiar: 89 KB Pobierz wszystkie pliki

Karta informacyjna nr 67

Wydawanie opinii w zakresie: zamiaru utworzenia dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych podporządkowanych organizacyjnie liceum ogólnokształcącemu, technikum lub branżowej szkole I stopnia w roku szkolnym 2023/2024 Załączniki karta-informacyjna-nr 67_2 Data: 2023-09-20, rozmiar: 52 KB

Karta nr 68 – wydawanie opinii w sprawie połączenia lub włączenia w zespół przedszkoli, szkół lub placówek niebędących szkołami lub placówkami artystycznymi

Wydawanie opinii w sprawie połączenia w zespół przedszkoli, szkół lub placówek niebędących szkołami lub placówkami artystycznymi lub włączenia do zespołu przedszkola, szkoły lub placówki niebędącej szkołą lub placówką artystyczną, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.