Kategoria: Karty informacyjne o sposobie załatwiania spraw

Karta nr 58 – zgoda na zatrudnienie osób niebędących nauczycielami do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania

Zgoda na zatrudnienie w przedszkolach publicznych i niepublicznych,  oddziałach przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, i innych publicznych i niepublicznych formach wychowania przedszkolnego osób niebędących nauczycielami do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania. Załączniki karta_informacyjna_nr- 58 Data: 2023-09-18, rozmiar: 62 KB

Karta informacyjna nr 64

opinia kuratora oświaty w sprawie utworzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w celu zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy   Załączniki karta-informacyjna-nr-64_inna-lokalizacja-zajec_jst_czerwiec 2024 Data: 2024-06-12, rozmiar: 17 KB