Karta informacyjna nr 66 – wydawanie opinii o spełnianiu przez niepubliczne placówki warunków określonych w art.168 ust.7a ustawy Prawo oświatowe.

Załączniki