Karta nr 66 Wydawanie opinii o spełnianiu przez niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego oraz niepubliczne centra kształcenia zawodowego warunków określonych w art. 168 ust. 7a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), ubiegających się o wpisanie do ewidencji.

Załączniki

Karta informacyjna nr 66
Data: 2022-06-10, rozmiar: 92 KB