Protokoły kontroli

  

Protokoły kontroli przeprowadzonych w ramach sprawowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

W części dokumentów, stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 

⇒  Protokoły kontroli doraźnych przeprowadzonych przez Śląskiego Kuratora Oświaty od 2019 roku

⇒  Protokoły kontroli doraźnych przeprowadzonych przez Śląskiego Kuratora Oświaty do 2018 roku