Kategoria: Ogłoszenia o wolnych miejscach pracy

Nabór na stanowisko: starszego inspektora do spraw rozliczeń księgowych i finansowych w Oddziale Planowania i Księgowości Wydziału Finansów i Kadr Kuratorium Oświaty w Katowicach (ogłoszenie nr 114518)

Załączniki starszy-inspektor,114518. pdf Data: 2023-01-27, rozmiar: 68 KB

KOMUNIKAT dotyczący naborów w Kuratorium Oświaty w Katowicach

Mając na względzie wprowadzony w kraju stan zagrożenia epidemicznego informujemy, iż do odwołania wstrzymane zostały w Urzędzie czynności naborowe związane z obsadzaniem wolnych stanowisk pracy (m.in. przeprowadzanie testów wiedzy i rozmów kwalifikacyjnych). Powyższa decyzja podyktowana jest troską o bezpieczeństwo oraz zdrowie zarówno kandydatów jak i naszych pracowników.   Jednocześnie wyjaśniamy, iż po wznowieniu procesów rekrutacyjnych w Urzędzie bezzwłocznie […]