Wynik naboru na stanowisko: wizytatora w Delegaturze w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach (nr ogłoszenia 128198).

Wynik naboru na stanowisko: wizytatora w Delegaturze w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach (nr ogłoszenia 128198).

Załączniki

zakończenie naboru
Data: 2023-11-17, rozmiar: 26 KB