Kategoria: Postępowania do 130.000 złotych netto

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wykonanie czynności naprawczych okładzin tynkarskich sufitów budynku Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 44 – wraz z nadzorem budowlanym oraz odbiorem ww. prac remontowych przez osobę mającą uprawnienia budowlane.

Postępowanie na Dostawęmateriałówbiurowych / różnegosprzętu i artykułówbiurowych, papieru,materiałóweksploatacyjnych do drukarek i faksów/ na potrzeby KuratoriumOświatyw Katowicach i jego Delegatur.

Załączniki informacja o udzieleniu zamówienia Data: 2022-04-12, rozmiar: 590 KB

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę materiałów biurowych / różnego sprzętu i artykułów biurowych, papieru, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów/ na potrzeby Kuratorium Oświaty w Katowicach i jego Delegatur.

Usługę dostępu do internetu dla Kuratorium Oświaty w Katowicach i jego Delegatur oraz usługę uruchomienia i utrzymania połączeń telefonicznych VOIP w technologii SIP trunk w Delegaturach Kuratorium Oświaty w terminie 01.04.2022 do dnia 31.03.2023 r.

Załączniki wybór strona internetowa Data: 2022-02-22, rozmiar: 434 KB informacja o udzieleniu zamówienia Data: 2022-02-24, rozmiar: 16 KB Pobierz wszystkie pliki

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na usługę dostępu do internetu dla Kuratorium Oświaty w Katowicach i jego Delegatur oraz usługę uruchomienia i utrzymania połączeń telefonicznych VOIP w technologii SIP trunk w Delegaturach Kuratorium Oświaty w terminie 01.04.2022 do dnia 31.03.2023 r.