Kategoria: Postępowania do 130.000 złotych netto

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na serwis kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych będących na stanie Kuratorium Oświaty i jego Delegatur

wybór najkorzystniejszej oferty   Zapytanie ofertowe Załącznik Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia załącznik Nr 2 Formularz oferty załącznik Nr 3 – umowa Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna

Usługa dostępu do internetu oraz zapewnienia kanałów bezpiecznej komunikacji pomiędzy jednostkami Kuratorium Oświaty w Katowicach i jego Delegatur wraz z usługami łączności głosowej telefonii VOIP w terminie 01.04.2023 do dnia 31.03.2024

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na usługę polegającą na sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Kuratorium Oświaty od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023 r.

Załączniki Zapytanie ofertowe- Data: 2022-12-06, rozmiar: 269 KB Zał. Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia Data: 2022-12-06, rozmiar: 307 KB Zał. Nr 2 – Formularz ofertowy Data: 2022-12-06, rozmiar: 36 KB Zał. Nr 3 – wzór umowy Data: 2022-12-06, rozmiar: 301 KB Zał. Nr 4 – Klauzula informacyjna Data: 2022-12-06, rozmiar: 22 KB Pobierz wszystkie […]