Kategoria: Postępowania do 130.000 złotych netto

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę materiałów biurowych / różnego sprzętu i artykułów biurowych, papieru, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów/ na potrzeby Kuratorium Oświaty  w Katowicach i jego Delegatur.

Informacja o udzieleniu zamówienia Wybór najkorzystniejszej oferty Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia w części zamówienia I Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia w części zamówienia II Załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia w części zamówienia III Załącznik nr 4 Formularz oferty Załącznik nr 5 – wzór umowy dot. części […]