Kategoria: Postępowania do 130.000 złotych netto

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na kompleksową dostawę energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na kompleksową dostawę energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 44 oraz dla Delegatury Kuratorium Oświaty w Sosnowcu przy ul. Krzywej 2 Informacja o udzieleniu zamówienia Wybór najkorzystniejszej oferty Zapytanie ofertowe Załącznik Nr 1 – Formularz […]

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów na potrzeby Kuratorium Oświaty w Katowicach i jego Delegatur.

Informacja o udzieleniu zamówienia Wybór najkorzystniejszej ofert   Zapytanie ofertowe Załącznik Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 2 – formularz  oferty Załącznik Nr 3 – wzór umowy Załącznik Nr 4 – klauzula informacyjna

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług sportowo –rekreacyjnych dla pracowników Kuratorium Oświaty i jego Delegatur współfinansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Informacja o udzieleniu zamówienia Wybór najkorzystniejszej oferty Załączniki zapytanie ofertowe po modyfikacji- Data: 2023-04-06, rozmiar: 293 KB załącznik Nr 2 – wzór umowy po modyfikacji(4) Data: 2023-04-06, rozmiar: 295 KB Pytania i odpowiedzi Data: 2023-04-06, rozmiar: 872 KB zapytanie ofertowe- Data: 2023-03-29, rozmiar: 292 KB załącznik Nr 1 Formularz oferty Data: 2023-03-29, rozmiar: 20 KB […]

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę materiałów biurowych / różnego sprzętu i artykułów biurowych, papieru, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów/ na potrzeby Kuratorium Oświaty w Katowicach i jego Delegatur.

 

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na serwis kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych będących na stanie Kuratorium Oświaty i jego Delegatur

informacja o udzieleniu zamowienia wybór najkorzystniejszej oferty   Zapytanie ofertowe Załącznik Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia załącznik Nr 2 Formularz oferty załącznik Nr 3 – umowa Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna

Usługa dostępu do internetu oraz zapewnienia kanałów bezpiecznej komunikacji pomiędzy jednostkami Kuratorium Oświaty w Katowicach i jego Delegatur wraz z usługami łączności głosowej telefonii VOIP w terminie 01.04.2023 do dnia 31.03.2024

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na usługę polegającą na sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Kuratorium Oświaty od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023 r.

Załączniki Zapytanie ofertowe- Data: 2022-12-06, rozmiar: 269 KB Zał. Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia Data: 2022-12-06, rozmiar: 307 KB Zał. Nr 2 – Formularz ofertowy Data: 2022-12-06, rozmiar: 36 KB Zał. Nr 3 – wzór umowy Data: 2022-12-06, rozmiar: 301 KB Zał. Nr 4 – Klauzula informacyjna Data: 2022-12-06, rozmiar: 22 KB Pobierz wszystkie […]