Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług sportowo –rekreacyjnych dla pracowników Kuratorium Oświaty i jego Delegatur współfinansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Informacja o udzieleniu zamówienia

Wybór najkorzystniejszej oferty

Załączniki

zapytanie ofertowe po modyfikacji-
Data: 2023-04-06, rozmiar: 293 KB
załącznik Nr 2 - wzór umowy po modyfikacji(4)
Data: 2023-04-06, rozmiar: 295 KB
Pytania i odpowiedzi
Data: 2023-04-06, rozmiar: 872 KB
zapytanie ofertowe-
Data: 2023-03-29, rozmiar: 292 KB
załącznik Nr 1 Formularz oferty
Data: 2023-03-29, rozmiar: 20 KB
załącznik Nr 2 - wzór umowy
Data: 2023-03-29, rozmiar: 294 KB
Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna
Data: 2023-03-29, rozmiar: 377 KB