Usługa dostępu do internetu oraz zapewnienia kanałów bezpiecznej komunikacji pomiędzy jednostkami Kuratorium Oświaty w Katowicach i jego Delegatur wraz z usługami łączności głosowej telefonii VOIP w terminie 01.04.2023 do dnia 31.03.2024