Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na serwis kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych będących na stanie Kuratorium Oświaty i jego Delegatur


wybór najkorzystniejszej oferty  

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

załącznik Nr 2 Formularz oferty

załącznik Nr 3 – umowa

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna