Kategoria: Postępowania do 130.000 złotych netto

Postępowanie na Dostawęmateriałówbiurowych / różnegosprzętu i artykułówbiurowych, papieru,materiałóweksploatacyjnych do drukarek i faksów/ na potrzeby KuratoriumOświatyw Katowicach i jego Delegatur.

Załączniki informacja o udzieleniu zamówienia Data: 2022-04-12, rozmiar: 590 KB

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę materiałów biurowych / różnego sprzętu i artykułów biurowych, papieru, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów/ na potrzeby Kuratorium Oświaty w Katowicach i jego Delegatur.

Usługę dostępu do internetu dla Kuratorium Oświaty w Katowicach i jego Delegatur oraz usługę uruchomienia i utrzymania połączeń telefonicznych VOIP w technologii SIP trunk w Delegaturach Kuratorium Oświaty w terminie 01.04.2022 do dnia 31.03.2023 r.

Załączniki wybór strona internetowa Data: 2022-02-22, rozmiar: 434 KB informacja o udzieleniu zamówienia Data: 2022-02-24, rozmiar: 16 KB Pobierz wszystkie pliki

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na usługę dostępu do internetu dla Kuratorium Oświaty w Katowicach i jego Delegatur oraz usługę uruchomienia i utrzymania połączeń telefonicznych VOIP w technologii SIP trunk w Delegaturach Kuratorium Oświaty w terminie 01.04.2022 do dnia 31.03.2023 r.

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę akcesoriów komputerowych na potrzeby Kuratorium Oświaty i jego Delegatur

Załączniki Załącznik Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia Data: 2021-12-08, rozmiar: 18 KB załącznik Nr 2 Formularz oferty Data: 2021-12-08, rozmiar: 19 KB Załącznik Nr 3 – umowa Data: 2021-12-08, rozmiar: 17 KB Załącznk nr 4-klauzula informacyjna Data: 2021-12-08, rozmiar: 18 KB Zapytanie ofertowe Data: 2021-12-08, rozmiar: 19 KB Pobierz wszystkie pliki

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę materiałów biurowych /różnego sprzętu i artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek/

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę materiałów biurowych /różnego sprzętu i artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek/ na potrzeby prac Zespołów ds. oceny programów oświatowych.