Kategoria: Postępowania do 130.000 złotych netto

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego: ochrona fizyczna oraz monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na usługę polegająca na ochronie fizycznej oraz monitorowaniu sygnałów lokalnego systemu alarmowego w budynku Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 44  i w Sosnowcu przy ul. Krzywej 2.

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na kompleksową dostawę energii elektrycznej – DKO Bielsko-Biała

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na usługę polegającą na kompleksowej dostawie energii elektrycznej, obejmującej sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla  Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej  ul. Piastowska 44 od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2023r.

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z montażem dwóch platform dla osób niepełnosprawnych typu VIMEC V64

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na  zakup wraz z montażem dwóch platform dla osób niepełnosprawnych typu VIMEC V64:  – w budynku przy ul. Piastowskiej 44 w Bielsku-Białej, – w budynku przy ul. Krzywej 2 w Sosnowcu