Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na usługę polegającą na sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Kuratorium Oświaty od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia

Wybór najkorzystniejszej oferty

Pismo o sprostowaniu

Sprostowany załącznik Nr 2 – formularz ofertowy

Załączniki

Zapytanie ofertowe-
Data: 2022-12-06, rozmiar: 269 KB
Zał. Nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
Data: 2022-12-06, rozmiar: 307 KB
Zał. Nr 2 - Formularz ofertowy
Data: 2022-12-06, rozmiar: 36 KB
Zał. Nr 3 - wzór umowy
Data: 2022-12-06, rozmiar: 301 KB
Zał. Nr 4 - Klauzula informacyjna
Data: 2022-12-06, rozmiar: 22 KB