Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Kuratorium Oświaty i jego Delegatur


informacja o udzieleniu zamówienia

Rozstrzygnięcie

 

Pytania i odpowiedzi

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

załącznik Nr 2 Formularz oferty

załącznik Nr 3- wzór umowy załącznik Nr 3- wzór umowy

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna