Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na usługę polegającą na ubezpieczeniu samochodów służbowych : OC,AC, Assistance, NNW, Auto Szyba


rozstrzygnięcie postępowania -wybór najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 Formularz oferty
Załącznik Nr 3 – wzór umowy
Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna