Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na Usługa polegająca na stworzeniu i wdrożeniu aplikacji internetowej przeznaczonej do obsługi Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych wraz z opieką serwisową przez okres 12 miesięcy

Informacja o udzieleniu zamówienia

Rozstrzygnięcie postępowania – kolejny wybór

Wybór najkorzystniejszej oferty

Pytania do postępowania wraz z odpowiedzią i modyfikacją Opisu przedmiotu zamówienia

Zapytanie Ofertowe

Załącznik Nr 1 opis przedmiotu zamówienia
załącznik Nr 2 Formularz oferty
załącznik Nr 3 Umowa
Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna